Płyty wibroizolacyjne

Płyty betonowe pokryte warstwą gumy mogą być stosowane w miejscach gdzie wymagane jest pochłanianie energii dynamicznej, hałasu lub w miejscach występowania napięć elektrycznych. Szczególnie ważną cechą płyt pokrytych gumą jest ich duży współczynnik tarcia, dlatego zaleca się ich stosowanie w miejscach gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia nawierzchni olejem, a po zastosowaniu odpowiedniego bieżnika, także tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstawania lodu.

Warstwa gumy stosowana jest na płytach prefabrykowanych, przy użyciu nowoczesnej technologii formowania. Efektem stosowanej technologii, polegającej na usunięciu nadmiaru wody i powietrza z betonu, jest duża trwałość i wysoka wytrzymałość elementów. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań.

Płyty o wymiarach 90x90x10 cm mogą być produkowane jako pojedynczo zbrojone lub podwójnie zbrojone stalowymi siatkami (np. górna z prętów f 8 mm, dolna z prętów f 10 mm, o oczkach 140 mm).

Otulina prętów wynosi 3 cm, a otulina górna i dolna 2 cm. W obliczeniach przyjęto nominalną wytrzymałość na ściskanie 50 MPa.

WYNIKI BADAŃ

Właściwości fizyczne i mechaniczne płyt zostały zbadane przez Heriot - Watt University w Edynburgu w Szkocji. Badania przeprowadzono na próbkach uzyskanych z niezbrojonej płyty.

Podstawowe wyniki badań przedstawiono poniżej.

Wytrzymałość na ściskanie 75 MPa
Wytrzymałość na zginanie 8.5 MPa
Nasiąkliwość 4 %
Mrozoodporność brak ubytków masy i zmian wytrzymałości po150 cyklach
Szorstkość betonu lepiej niż dobra

 

ZAKRES STOSOWANIA

Płyty pokryte gumą są zalecane w miejscach występowania wibracji, hałasu oraz w rejonach gdzie jest możliwość wystąpienia "przebić" elektrycznych oraz tam gdzie istnieje zagrożenie powstania warstwy lodu, na przykład na rampach załadowczych.

 

PŁYTY BETONOWE (bez warstwy gumy)

 

Płyty o powierzchni szlifowanej mogą być stosowane na: ciągi piesze, place, drogi parkingi, płyty i drogi dojazdowe na przykład. do lotnisk. W zależności od przenoszonego obciążenia stosuje się:
- płyty niezbrojone - ruch pieszy z minimalnym obciążeniem ruchem kołowym,
- płyty 1x zbrojone - ruch samochodów ciężarowych lekkich, podwieszone przejścia dla pieszych,
- płyty 2x zbrojone - ruch samochodów ciężarowych ciężkich, podwieszone przejazdy dla samochodów lekkich.

Zaleca się, aby płyty przylegały całą swą dolna powierzchnią do warstw podbudowy, gdyż zapewnia to optymalną ich pracę i bezusterkowe użytkowanie nawierzchni. Dla ruchu pieszego, płyty mogą być ułożone na zagęszczonym piasku lub podsypce piaskowo cementowej, jak dla typowych płytek chodnikowych.

Z uwagi na ruchy termiczne i warunki eksploatacyjne wymagane jest zastosowania dystansów pomiędzy płytami. Spoiny pomiędzy płytami mogą być wypełnione piaskiem, tam gdzie wymagają tego względy architektoniczne i gdzie stosuje się ręczny sposób czyszczenia nawierzchni z płyt. Tam gdzie stosuje się mechaniczny sposób czyszczenia oraz w miejscach wzmożonego ruchu kołowego spoiny winny być wypełnione materiałem plastycznym np. gumowym czy poliuretanowym, co spaja ze sobą płyty i eliminuje możliwość odkształceń. Można też, do spoinowania płyt, stosować klasyczne zaprawy cementowe.

Na place obciążone ruchem kołowym, można stosować zarówno płyty nie zbrojone jak tez płyty z pojedynczym lub podwójnym zbrojeniem. Płyty winny być ułożone na stabilizowanej cementem podbudowie. W przypadku stosowania płyt na place o bardzo dużych obciążeniach jak drogi dojazdowe i pasy startowe lotnisk, wymagane jest opracowanie projektu technicznego uwzględniającego analizę warunków gruntowych i określenie warstw podbudowy w zależności od planowanych obciążeń nawierzchni.

Zaletami stosowania omawianych płyt jest szybkość ich układania, łatwy dostęp do rodzimego gruntu, łatwość przemieszczania płyt w miejscach narażonych na czynniki agresywne np. chemiczne lub w terenach zasypanych odpadami. Zastosowanie płyt daje możliwość szybkiego wykonywania nawierzchni również w okresie zimowym. Tam gdzie górna warstwa podbudowy jest elastyczna, np. asfaltowa konieczne jest zastosowania płyt zbrojonych.

 

PŁYTY O INNYCH SPOSOBACH WYKOÑCZENIA POWIERZCHNI

Innym z proponowanych rozwiązań jest stworzenie kompozycji kamień naturalny-beton. Nawierzchnie wykonane z kamienia naturalnego są nie tylko drogie, ale też nie przenoszą dużych obciążeń. Stosowana technologię produkcji płyt, gwarantuje brak niebezpieczeństwa rozwarstwiania się warstw.

Analizując globalnie cechy płyt można stwierdzić, że z uwagi na otrzymane wyniki badań można je raczej porównać do betonu sprężonego lub kablobetonu, niż do zwykłego żelbetu co jest cechą na tyle ważną, że nieistotne wydają się ciężar i grubość elementów.

 
 

torowisko przejazd_wroc Pyty-wibroizolacyjne-1

ZWG IWINY

 

Oddział Kęty

 

Oddział Rawicz

    Cert-BUMECH-Iwiny-QMS-EMS-BHP  zwg
Iwiny 30, 59-721 Iwiny ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty  ul. Podmiejska 8, 63-900 Rawicz
tel. +48 75 732 36 77 tel. +48 33 84 75 143  tel.  +48 65 54 62 493
tel. +48 75 738 92 52 fax +48 33 84 75 143  fax  +48 65 54 62  235
fax +48 75 738 93 81        
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
 
Licznik odwiedzin 148134
      
© ventostudio.pl